Avgl

Strategy & Investments

 

 

הצעות השקעה בלעדיות במסגרת תכנית המשרדים השותפים!

(המשרדים השותפים נהנים מזרם הכנסות פסיבי ללא כל השקעה מצידם)

 

שוקהון בע"מ ואבגל יועצים, מזמינים אותכם להצטרף למערך המשרדים השותפים

 

לחץ לכניסה לשותפים מורשים בלבד

 

תוכנית השותפים פתוחה למשרדי עורכי דין, משרדי רואי חשבון,

סוכנויות ביטוח, יועצי השקעות, יועצים פנסיוניים, מתווכי נדל"ן ושכירים בכירים.

הצעות השקעה בלעדיות לשותפים ולקוחותיהם.

 

 

 לפניה ופרטים נוספים לגבי הצטרפות לתכנית השותפים יש לפנות דרך הקישור הבא:

  מנהל תכנית שותפים לגיוס השקעות